Ana Sayfa Ders Notları Yapı Ruhsat Öncesi Süreçler Nelerdir?

Ruhsat Öncesi Süreçler Nelerdir?

- Reklam-

Yapı ruhsatı veya inşaat ruhsatı; önceden hazırlanan proje çerçevesinde bir inşaatın yapımına başlanması için verilen izin belgesi olarak tanımlanabilir. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri kapsamında verilen yapı ruhsatı, bir yapı izin belgesi olması ve kanuni açıdan da belirli bağlayıcı hükümler ve yükümlülükler içermesi kapsamında bağlayıcı bir belgedir.

 

1-İMAR DURUMU

- Reklam-

Projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin uygulama imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre yapılaşma şartlarını gösteren belgedir.

Ruhsat eki projelere esas olmak üzere; onaylı imar planındaki o parseli ilgilendiren,

Yapı nizamı

Kullanım kararı

Ön-yan-arka bahçe yaklaşma mesafeleri

Yapı yüksekliği

TAKS(Taban oturum alanı)

KAKS (emsal) vb kriterleri içerir.

 

2-İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ

İnşaat istikamet rölevesi, inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan vaziyet planına altlık olmak üzere, imar durumuna uygun olarak hazırlanan parsel ölçülerini gösteren krokidir. Aplikasyon Krokisine göre İlçe Belediyeleri tarafından düzenlenir.

 

3-VAZİYET PLANI ONAYI

Vaziyet Planında ;

Komşu parselleri gösterir şekilde inşaat istikamet rölevesi üzerinde belirtilen parsel ölçüleri,

Parsel alanı,

Binanın ve binaların taban alanı ve taban alanı katsayısı,

Yapı yaklaşma mesafeleri,

Bloklar arası mesafeler,

Parsel üzerindeki blokların boyutları, kat adetleri, blok girişleri,

Kuzey oku,

Açık otoparklar,

Varsa trafo gösterilmesi gerekmektedir.

*Vaziyet Planı aşamasında Kot Alma noktasının belirlenmesi gerekmektedir.

 

4-KOT KESİT BELGESİ

İmar durumu almış parseller üzerine yapılacak inşaatların zemin oturumlarının belirlenmesi için bina köşe noktaları ile parsel köşe noktalarının arazide okunan kotlarının işlendiği belgedir.

 

5-RUHSAT ( MUTLU SON :/ )

İlk 4 işlem eksiksiz bir şekilde yapıldığı takdirde ilgili kurum tarafından bi nevi ‘Artık inşaata başlanabilir.’ şeklinde ifade edilebilecek şekilde verilen evrak artık yapınızın inşaat ruhsatı olacaktır.

 

 

 

 

NOT:İSTENEN EVRAKLAR VE YAPILMASI GEREKENLER ÇOK BÜYÜK ORANDA TÜM TÜRKİYE’DE AYNI OLMASINA KARŞI BAZI İL-İLÇE BELEDİYELERİNDE UFAK TEFEK FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR.

 

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Gayrimenkul sektöründe ivme başladı

Gayrimenkulde 2020 yılı hareketlenmesi başladı. Sektör temsilcileri bu yıl gayrimenkulde ciddi bir büyüme beklerken, 2021’in ise sektörün yıldızının parladığı bir yıl olacağı görüşündeler. Türkiye ekonomisinde...