Ana Sayfa Ders Notları Diğer Notlar İş Hukuku Ders Notları - OGÜ

İş Hukuku Ders Notları – OGÜ

T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR
TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAYIN NO: TA 97 – 005 – İÖ
İŞ HUKUKU DERS NOTLARI
Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

ÖNSÖZ

Ülkemizde tüm çalışanların sosyal güvenlik ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunları henüz tam
anlamıyla çözülmüş değildir. Oysa genç nüfusu hayli kalabalık olan ülkede doğal olarak büyük kesimi
çalışan genç kuşağı oluşturan insanlarımızın bu çok önemli ve iş hayatının çalışma düzenini,
prensiplerini, koşul ve yükümlülüklerini, gerek üniversite ve yüksekokullar gibi akademik kurumlarda
gerekse yazılı, görsel ve işitsel basın ve medyada tartışmaları, iletişimde bulunmaları ve güncel ölçüler
içerisinde yansıtılması açısından ele alınması büyük önem arzetmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle ve İnşaat Mühendisliği ve Teknikerliği, Mimarlık Öğrenimi
görenler için hazırladığım bu dar kapsamlı ders notlarının, şu sıralarda hükmünü tamamlamış 1475 sayılı
İş Kanunumuz ile 2003 yılında yürürlüğe girmiş 4857 Sayılı yeni İş Kanunumuzun bu dalı ilgilendiren
hükümlerinin, yeniliklerinin, değişikliklerinin incelenmesine, yansıtılmasına titizlikle çalışılmıştır.
Ayrıca, birbirine hiç de ayrık ve ters düşmeyen, birbirini tamamlayan ve destekleyen içiçe yasalar olan
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bu mesleği yürütecek olanları ilgilendiren temel hükümleri; 2821
Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunuyla da Toplu İş
Hukukunu ilgilendiren ve yine meslektaşlarımızın çalışma hayatında karşılaşacakları önemli ve ilgili
mevzuat da kitapta ele alınmaya çalışılmıştır. Bundan başka, belki ders kapsamı içinde tam olarak
incelenip üzerinde durulmasa da tamamlayıcı nitelikte ve notlarda kaynak oluşturacak olan Ağır ve
Tehlikeli İşler Tüzüğü, Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az
Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gibi
önemli tüzük hükümlerine de yer verilmiştir. Zamanla değişen, güncellenen, yenilenen mevzuat, yasa,
yönetmelik ve tüzüklere de içerikte yer verilebilecektir. Her yararlanan, okuyan ve bilgi arayana
olduğunca yararlı olmasını ve katkıda bulunmasını diliyorum.
2003 yılında üçüncü kez yeniden ele alınmaya fırsat bulunarak düzenlenen, gözden geçirilen ve
mevzuattaki değişimler katılarak olabildiğince güncellenen ve 2004 de basımına fırsat bulunan bu ders
notları, elden geldiğince kişilerin hemen yararlanmasına hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Fayda uman,
beklentileri olan herkese her alanda, her zaman ve her koşulda faydalı ve yardımcı olması dileklerimle.
Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR
ESKİŞEHİR, 2004

 

İndirmek veya çevrimiçi okumak için tıklayın

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Japon Deprem Uzmanı: ”30 Yıl İçerisinde 1999 Depremi Tekrar Edebilir!”

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” olduğunu söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi...

Uzmanlık ve Mühendislik