Ana Sayfa Kütüphane Kanun & Yönetmelikler Kırmızı ve siyah kot nedir?

Kırmızı ve siyah kot nedir?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre kırmızı ve siyah kot nedir? İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde hangi kot esas alınıyor? İşte sorularınızın yanıtı…

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde kırmızı ve siyah kota ilişkin hükümlere yer veriliyor. Yönetmeliğe göre siyah kot, imar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade ediyor.

Kırmızı kot ise, imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade ediyor.

İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde bu kot esas alınıyor. Kot alınan nokta parselin mahreç aldığı yol esas alınarak veya binanın köşe kotlarının ortalamasının alınması suretiyle, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirleniyor.

Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden ve parsele bitişik olmayan yollardan kot alınmaz. Kottan açığa çıkan kat kazanmak ve yapının kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması, komşu parseller dahil yol cephelerinde sokak siluetinin korunması esastır.

İlgili idarece yol kotuna göre; binanın kot alacağı noktaya ve arazinin kotlarına ilişkin belgelendirme yapılmadan, tabi zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz.

Ruhsat veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi takdirde İmar Kanununun 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Dere kret kotu nedir?

Su taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya düzenlenmiş veya yükseltilmiş zeminin üst kotudur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi giriş kotları, su seviyesine göre hesaplanan dere kret kotu seviyesinin en az 1,50 m. üzerinde olmalıdır. Bodrum kat yapılmak istenmesi halinde hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz.

 

MEDENİYET MÜHENDİSLERİ

Kaynaklar

Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği

http://www.medeniyetmuhendisleri.com/imar-kanunlari-ve-yonetmelikleri/kirmizi-ve-siyah-kot-nedir-t272.0.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Çevresel faktörler saçları döküyor

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi. Hastalardan gelen en yoğun sorulardan bir tanesinin de saç ekimi operasyonunun ne...