Müteahhitlik başvurusu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği evraklar aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:

1-      Kimlik Fotokopisi
2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
GERÇEK KİŞİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
4-   Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
5-      Vergi Levhası Fotokopisi
6-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
ŞİRKETLER İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3-   Şirketin Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
5-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )
7-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
8-      Ortakların Kimlik Fotokopileri
9-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
ADİ ORTAKLIK İÇİN:
 
1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri
2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-   Ortaklara Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
5-      Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)
6-   İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
7-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.
      8-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 
YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3-  Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
5-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
8-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 
9-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
10-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
11- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca;

Anonim Şirket , Limited Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı

Adi Ortaklık, Ortak Girişim

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği > Zorunlu

Yapı Kooperatifleri

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı
 7. Sözleşme Örneği   > Zorunlu

Gerçek Kişi

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu

 

Geçici Kişi

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Nüfus Cüzdanı Örneği  > Zorunlu
 3. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 4. Vergi No / Levhası

Kaynak: http://yambis.csb.gov.tr/

http://www.csb.gov.tr/iller/aydin/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=6711

Bu içeriğimi puanlar mısın?

1 YORUM

 1. Şu müteahhitliğe mühendis olma ibaresi koysunlar bari de önüne gelen inşaat yapamasın. En azından bunca işsizlik ordusuna ek bir istihdâm açmış olursunuz. O mühendis de müteahhitin yapacağı her inşaat da, yapı denetimden farklı olarak işin teknik destek ve işin takibi konularında görev yapsın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here