Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler 2014

1

Müteahhitlik başvurusu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği evraklar aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:

1-      Kimlik Fotokopisi
2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
GERÇEK KİŞİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
4-   Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
5-      Vergi Levhası Fotokopisi
6-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
ŞİRKETLER İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3-   Şirketin Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
5-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )
7-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
8-      Ortakların Kimlik Fotokopileri
9-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
ADİ ORTAKLIK İÇİN:
 
1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri
2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-   Ortaklara Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
5-      Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)
6-   İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
7-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.
      8-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 
YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3-  Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
5-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
8-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 
9-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
10-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
11- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca;

Anonim Şirket , Limited Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı

Adi Ortaklık, Ortak Girişim

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği > Zorunlu

Yapı Kooperatifleri

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı
 7. Sözleşme Örneği   > Zorunlu

Gerçek Kişi

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu

 

Geçici Kişi

 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Nüfus Cüzdanı Örneği  > Zorunlu
 3. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 4. Vergi No / Levhası

Kaynak: http://yambis.csb.gov.tr/

http://www.csb.gov.tr/iller/aydin/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=6711