Zemini teşkil eden danelerin aralarında az veya çok boşluk bulunduğuna göre rölatif sıkılık çok veya az diye ifade edilir.

Bir zemin ne kadar sıkı ise o zemin o kadar az sıkışabilir ve az oturur, içsel sürtünme açısı da büyük olur. Kum çakıl gibi ayrık daneli (kohezyonsuz) zeminlerde zeminin sıkılık durumunu yansıtan rölatif sıkılık;

Dr=(emax-e)/(emax-emin)

bağıntısından hesaplanmaktadır.

Burada; emax (maksimum boşluk oranı) zeminin en gevşek (en çok boşluklu) durumundaki boşluk oranı, emin (minimum boşluk oranı) zeminin en sıkı (en az boşluklu) durumundaki boşluk oranı, e zeminin rölatif sıkılığının belirlenmek istendiği durumuna ait boşluk oranıdır. Birimsiz olarak gösterilen Dr, ondalık veya yüzdelik bir ifade edilebilir.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here