Ana Sayfa Kütüphane Yapı Statiği 2 – Prof Dr Hasan Kaplan

Yapı Statiği 2 – Prof Dr Hasan Kaplan

ÖNSÖZ
Bu kitapta, deplasman yöntemi ile çubuklardan oluşan taşıyıcı sistemlerin analizi yer
almaktadır. Çubuklardan oluşan taşıyıcı sistem modellerinin sonlu elemanlar yönteminin
çubuk sistemler içi özel uygulaması olan rijitlik matrisi yöntemi ile çözümü hedeflenmiştir.
Rijitlik matrisi yöntemi, bir taşıyıcı sistemin tanımlanmış düğümlerde birleşen elemanlar ile
modellenmesi ve sisteme etkiyen yükler ile sistemin özellikleri arasında yazılacak ilişki ile
düğümlerdeki ötelenme ve dönemlerin hesaplanmasına dayanmaktadır. Sistemin bilinmeyen
deplasmanları ile bilinen yükleri arasında ilişki kuran matrisin oluşturulması ile çözüm
yapılmaktadır. Kitabın lisans düzeyinde okutulmakta olan YAPI STATİĞİ II derslerinde
kaynak alınması beklenmektedir. Bunun yanında Yüksek Lisans düzeyinde de verilen ileri
Yapı Analizi konularında da yararlı olabilecektir.
Birinci bölümde, çubuk taşıyıcı sistemler ve hiperstatiklik dereceleri, ikinci bölümde,
çubuklardan oluşan taşıyıcı sistemlerin ve çubukların serbestlik dereceleri yer almaktadır.
Üçüncü bölümde, rijitlik kavramı verilmekte ve çubuklar için rijitlik etki katsayılarının nasıl
elde edildiği verilmektedir. Dördüncü bölümde koordinat dönüşümü yer almıştır. Altıncı
bölümde rijitlik matrisi yöntemi, yedinci bölümde ise çubuklardan oluşan çeşitli taşıyıcı
sistem modellerinin rijitlik matrisi ile çözümü verilmektedir.  Sekizinci ve dokuzuncu
bölümlerde kısaca Açı ve Cross yöntemleri ele alınmıştır. Ek1‟de yapı analizi için bilinmesi
şart olan matrisler ve matrislerle işlemler yer almaktadır. Ek2‟de ise çok kullanılan bazı
tablolar verilmiştir.

İndirmek veya çevrimiçi okumak için tıklayın

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Depremi ve Dünü Unuttuk

Depremi ve Dünü Unuttuk, Sadece Depremi Değil Afetleri Unuttuk Bizler afetleri, depremi ve dünü unuttuk. Yıllardır afet deyince aklımıza hep deprem geldi. Evet belki de...