Yayın Biçimi : Bildiriler Kitabı

Yayın Türü : KİTAP (29.11.2007)

İndirmek için tıklayın

İÇİNDEKİLER

Köprü halatlarının kalan dayanımının olasılık hesapları ile değerlendirmesi, Bölüm 1
Sayfa : 1 – 11
Köprülerin sismik izolasyonunda İtalyan tecrübesi
Sayfa : 12 – 27
Orta Açıklıklı Köprülerin Depreme Karsı Güçlendirilmeleri İçin Stratejiler
Sayfa : 25 – 36
İspanya’daki yüksek hızlı demiryolu köprü ve viyadükleri
Sayfa : 37 – 50
New York 3. Cadde Köprüsü’nün yenilenmesi
Sayfa : 51 – 60
Boşluklu Betonarme Plak Köprülerin ANSYS Yazılımıyla Analizi
Sayfa : 61 – 72
Prefabrike Anolu Konsol Köprülerin Uzun Süreli Etkiler Altında Davranışı
Sayfa : 73 – 84
Öngerilmeli Kompozit Köprü Kirişlerinin Etkin Kullanım Açıklıklarının Belirlenmesi
Sayfa : 85 – 96
Yüksek Hızlı Demiryolu Köprülerinde Rezonans Olayı
Sayfa : 97 – 106
Sandık Kesitli Köprülerin Analizi
Sayfa : 107 – 118
Düşük Döşemeli Öngerilmeli Yaya Köprülerinin Yatay Çarpma Yükleri Altındaki Davranışı
Sayfa : 119 – 132
Çelik Köprü I-Kirişlerine Yanal Destek Sağlayan Trapez Sac Kalıpların Mukavameti
Sayfa : 119 – 132
Olağan Problemler, Olağan Dışı Bir Çözüm: Köprü Kolonlarının Fore Kazıklarla Değiştirilmesi
Sayfa : 135 – 140
Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması
Sayfa : 141 – 142
Mevcut Demiryolu Köprülerini Etkiyen Servis Yüklerinin İstatistik Parametrelerinin Belirlenmesi
Sayfa : 143 – 144
Köprü-Zemin Etkileşiminin, Hareketli Yüklerden Dolayı İntegral Köprü Elemanlarında Oluşan Moment Ve Kesme Kuvvetlerine Etkileri
Sayfa : 145 – 146
Tüpraş Köprüsü İçin Nehir Yatağı Düzenlemesi
Sayfa : 157 – 164
Derin Yumuşak Kil Üzerinde Köprü Ayağı Temeli
Sayfa : 165 – 174
Killi Zemine Oturan Derzsiz Bir Köprüdeki Sıcaklık Değişiminin Parametrik İrdelenmesi
Sayfa : 175 – 186
Integral Köprülerde Hareketli Yük Dağılımına Yapı-Zemin Etkileşimi Ve Uç-Ayak Tabliye Sürekliliğinin Etkileri
Sayfa : 187 – 188
Dubai Havaalanı Bağlantı Yolu, Al-Nahda Köprülü Kavşağı
Sayfa : 189 – 206
Yüksek Dayanımlı Beton Kullanılan Elemanların Eğilme Tasarımı
Sayfa : 207 – 218
Antalya Bölgesinde Tarihi Köprüler
Sayfa : 219 – 224
Gülburnu Köprüsü
Sayfa : 225 – 236
Kablolu Bir Köprünün Deprem Etkisine Karşım-Sentezli Aktif Kontrolü
Sayfa : 237 – 238
Bağlantı Döşemeleriyle Güçlendirilmiş Çok Açıklıklı Basit Mesnetli Verev Köprülerin Deprem Performansı
Sayfa : 239 – 248
Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Değerlendirilmesi
Sayfa : 249 – 250
Deprem Hareketi Değişim Bileşenlerinin Uzun Açıklıklı Köprü Sistemler Üzerindeki Etkileri
Sayfa : 251 – 262
Prekast Kirişli Betonarme Köprülerin AASHTO? ya Göre Depreme Dayanıklı Tasarımı
Sayfa : 263 – 274
Türkiye? de Hızlı Tren Projeleri Ve Proje Yapıları
Sayfa : 275 – 288
Ankara-İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi Kapsamında Sakarya Nehri Üzerine Yapılan 2400 Metre Uzunluğundaki V 4 Viyadüğü İnşaatı
Sayfa : 289 – 300
Demiryolu Köprülerinin Sistem Güvenilirlik İndislerini Belirlemek İçin Geliştirilen Yapı Analiz Programı
Sayfa : 301 – 314
Öngerilmeli Betondan I Kesitli Prefabrike Kirişlerin Demiryolu Köprülerinde Etkin Kullanımı
Sayfa : 315 – 324
Yüksek Hızlı Tren Köprüleri İçin Üst Yapı Sistemlerinin Değerlendirmesi
Sayfa : 325 – 336
Çanakkale-Bursa Arasındaki Mevcut Köprülerin Ekonomik Ömürlerinin İstatiksel Olarak Hesaplanması
Sayfa : 337 – 346
Köprülerin Tetkik Ve İzlemesinde Hidrolik Etkenlerin Değerlendirilmesi
Sayfa : 337 – 346
Tek Açıklıklı Kemer Sistemli Rize Köprülerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi
Sayfa : 345 – 444
Karayolu Köprülerinin Sonlu Eleman Modellerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemi İle İyileştirilmesi
Sayfa : 355 – 364
Matris Metodu İle Köprü Kablolarına Düzenli Gergi Uygulaması
Sayfa : 355 – 364
Köprülerin Yapısal Özelliklerinin Dinamik Ölçümler Ve Modal Analiz İle Belirlenmesi
Sayfa : 377 – 388
Hareketli Yüke Maruz Köprü Kirişinin Dinamik Hareketinin Sönümlenmesinde Farklı Tür Sönümleyicilerin Karşılaştırılması
Sayfa : 389 – 398
Sismik İzolasyonlu ve Ters T Başlık Kirişli Standart Karayolu Köprülerinin Deprem Davranışının Belirlenmesi
Sayfa : 399 – 410
Zamanla Değişen Hızda Hareket Eden Yüke Maruz Kiriş/Köprü?nün Dinamik Tepkisi
Sayfa : 411 – 420
Köprülerde Kullanılan Sismik İzolatör Parametrelerinin Optimizasyonu
Sayfa : 421 – 422
Elastomerik Köprü Yastıklarının Düşük Sıcaklıklardaki Davranışları Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Sayfa : 423 – 434
Deneysel Modal Analiz Tekniğini Kullanarak Köprülerde Hasarsız Durum Tespiti
Sayfa : 445 – 446
Yeni Galata Köprüsünün Dinamik Analizi
Sayfa : 447 – 454
ABD Michigan Eyaleti Öngerilmeli Beton Köprülerin Performans Değerlendirmesi
Sayfa : 455 – 466
Betonarme Köprü Ve Viyadüklerde Oluşan Beton Hasarların Nedenleri
Sayfa : 467 – 474
Gümüşova-Gerede Otoyolu İçin Deprem Sigorta Priminin Hesaplanması
Sayfa : 475 – 486
Kömürhan Köprüsünün Nivelman Değişimlerinin İncelenmesi
Sayfa : 487 – 494
Dolu Gövdeli Betonarme Plak Köprülerin Analizi
Sayfa : 495 – 505

1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu Notları
5 (100%) 1 oy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here