ÇELİK YAPILARIN SAP2000 PROGRAMI İLE ANALİZ VE TASARIMI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sinem KOCABAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Özet:

Dünyada ağırlıklı olarak kullanılmakta olan çeliğin ülkemizde de özellikle endüstri ve sanayi yapılarında ve çok katlı yapılarda kullanımı artmaktadır. Ülkemizde çeliğin sürekli kullanılır hale gelmesi analiz, tasarım ve uygulamada teknolojiden faydalanma gerekliliğini doğurmaktadır.
Bu tez çalışmasında, tek açıklıklı kafes ve dolu gövdeli endüstri yapıları ile iki katlı bir binanın analiz, tasarım ve projelendirilmesi yapılmıştır. Endüstri yapılarının analiz ve tasarımı statik yükler (öz ve kar) ve rüzgar yükleri altında, iki katlı binanın analiz ve tasarımı ise statik yükler (sabit ve hareketli) ve deprem yükleri altında yapılmıştır. Tüm analiz ve boyutlandırmalar sonlu elemanlar yöntemine dayalı yapı analizi yapan SAP2000 programı ile gerçekleştirilmiştir.

İndirmek veya çevrimiçi okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER SAYFA
ÖZ ………………………………………………………………………………………………………………. I
ABSTRACT………………………………………………………………………………………………… II
TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………….III
İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………………..IV
TABLOLAR DİZİNİ ………………………………………………………………………………. . VII
ŞEKİLLER DİZİNİ ………………………………………………………………………………… VIII

1.GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………… 1
1.1 Program ve kullanımı…………………………………………………………………………… 1

1.2 Tasarım adımları …………………………………………………………………………………. 2

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR………………………………………………………………………….. ..4

3. MATERYAL VE METOD………………………………………………………………………… ..5
3.1 Materyal …………………………………………………………………………………………….. 5
3.2 Metod …………………………………………………………………………………………………

4. KAFES KİRİŞ KOLON ÇERÇEVE SİSTEM……………………………………………… ..7
4.1 Sisteme Ait Bilgileri…………………………………………………………………………….. 7
4.2 Makasa Ait Bilgiler……………………………………………………………………………… 7
4.3 Yük Analizi ………………………………………………………………………………………… 8
4.3.1 Düğüm Noktası Yüklerinin Hesabı………………………………………………… 9
4.3.2 Malzeme…………………………………………………………………………………….. 9
4.4 Sistemin SAP2000 de Oluşturulması ve Çözümü………………………………….. 10
4.5 Makas Elemanları Kesit Tahkiki…………………………………………………………. .26
4.6 Kolon Kesiti Tahkiki…………………………………………………………………………. .27
4.7 Aşık Hesabı ……………………………………………………………………………………… .30
4.7.1 Ara Aşık Hesabı ……………………………………………………………………….. .30
4.7.1.a Gergisiz Hesap …………………………………………………………………. .30
4.7.1.b Çift Gergili Hesap …………………………………………………………….. .31
4.7.2 Mahya Aşığı…………………………………………………………………………….. .32
4.7.3 Gergi Hesabı…………………………………………………………………………….. .33
4.7.4 Aşık Üzerindeki Ek Yerinde Hesap …………………………………………….. .34
4.8 Alt başlık çubuğu üzerinde ek yerinde hesap………………………………………… .35
V
4.9 Düğüm Noktaları Birleşim Hesabı………………………………………………………. .36
4.10 Kren Kirişi Hesabı…………………………………………………………………………… .38
4.11 Kren Konsolu Hesabı ………………………………………………………………………. .40
4.12 Temel Hesabı …………………………………………………………………………………. .41

 

5. DOLU GÖVDELİ ÇERÇEVE SİSTEM …………………………………………………….. 47
5.1 Sisteme Ait Bilgiler…………………………………………………………………………… .47
5.2 Makasa Ait Bilgiler…………………………………………………………………………… .47
5.3 Yük Analizi ……………………………………………………………………………………… .48
5.3.1 Düğüm Nokta Yüklerinin Hesabı………………………………………………… .49
5.3.2 Malzeme………………………………………………………………………………….. 49
5.4 Sistemin SAP2000’de Oluşturulması ve Çözümü …………………………………. .50
5.5 Aşık Hesabı ……………………………………………………………………………………… .59
5.5.1 Ara Aşık ………………………………………………………………………………….. .59
5.5.1.a Gergisiz Hesap …………………………………………………………………. .60
5.5.1.b Çift Gergili Hesap …………………………………………………………….. .61
5.5.2 Mahya Aşığı…………………………………………………………………………….. .62
5.5.3 Gergi Hesabı…………………………………………………………………………….. .63
5.5.4 Aşık Üzerindeki Ek Yerinde Hesap …………………………………………….. .64
5.6 Düğüm Noktası Birleşim Detayları……………………………………………………… .65
5.6.1 Köşe Birleşim Detayı ………………………………………………………………… .65
5.6.2 Mahya Detayı…………………………………………………………………………… .70
5.7 Temel Hesabı …………………………………………………………………………………… .73

6. ÇOK KATLI KİRİŞ KOLON ÇERÇEVE SİSTEM ……………………………………… 76
6.1 Sisteme Ait Bilgiler……………………………………………………………………………. 76
6.2 Yük Analizi ………………………………………………………………………………………. 77
6.2.1 Zemin Kat Döşeme Yükü……………………………………………………………. 77
6.2.2 1. Kat Döşeme Yükü………………………………………………………………….. 79
6.2.3 Kolon yükü……………………………………………………………………………….. 80
6.2.4 Deprem Hesabı………………………………………………………………………….. 80
6.3 Sistemin SAP2000’de Oluşturulması ve Çözümü ………………………………….. 82
6.4 Detaylar……………………………………………………………………………………………. 94
VI
6.4.1 B Detayı …………………………………………………………………………………… 94
6.4.2 A Detayı …………………………………………………………………………………… 97
6.5 Temel Hesabı ……………………………………………………………………………………. 99

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER………………………………………………………………… ..102
KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………………….. 106
ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………………………………………………. 107

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here