Grobeton (Lean Concrete) Nedir?

0

Dayanıklılığın önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılan betondur. Grobeton, kaba, düşük dozlu demirsiz betondur.

Mukavemetin önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılır. Grobetonun yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su veya zararlı kimyasalların temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altının donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir. Ayrıca, beton yollarda alt temel tabakasında kullanılabilir.

Kaba beton, düşük dozlu demirsiz betondur.  Almanca grob (kaba) ve betonun kaynaşmasından dilimize geçmiştir. Dayanıklılığın önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılır.

Hacminin %2’sinden daha çok çelik donatı içeren betonlar betonarme, daha az içeren betonlarsa grobeton kabul edilir.

Nerelerde kullanılır?

Grobetonun yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su (suyun miktarına bağlıdır) veya zararlı kimyasalların temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altını, donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir.

Grobetonu yapmamızdaki amaç temel toprağı ile temel betonarmesinin ilgisini kesmek ve temelden gelebilecek su ve asidik özellikli sıvılardan betonarmemizi korumak ve temel tabanını istenilen düzlüğe getirmektir. Grobetonun normal betonlardan farkı demir kullanmamamız ve çimento oranın daha az olmasını sayabilirim. Grobetonu atarken özellikle nivo ile her aşamasını kontrol etmek ve böylece düzgün ve vaziyet planına uygun bir saha elde etmek olmalı. Grobetonu atıldıktan sonraki günlerde sulanmasına dikkat etmelisiniz.

Nasıl dökülür?

İnşaatın temel altı grobetonunu dökerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda anlatılmıştır. Genelde inşaat aşamasında en çok ihmal edilen iş kalemidir grobeton dökmek, iyi bir temel için iyi bir grobeton dökmek gereklidir;

  • Grobetonu dökmeden önce temel tesviyenizin kotunda olduğundan emin olun.
  • Grobetonu dökmeden önce zeminin sıkıştırılmış, ve eğer çok tozluysa sulanmış olmasına dikkat edin.
  • Grobetondan önce mutlaka bina aplikasyonu yapılmalıdır, yapılan bu aplikasyona göre grobeton kalıbı yapılmalıdır.
  • Grobetonun kalıbı temel radyesinden en az 20 cm açıktan dönülmelidir.  Genelde 10 cm alınır fakat 10 cm olması halinde temel kalıp takviyesi yapılırken zorluklar yaşanır.
  • Grobetonu dökeceğiniz alanı 3×3 m olacak şekilde karelere bölerek kot kazıkları çakılmalıdır. Bu sayede daha düzgün bir yüzey elde edilir.
  • Eğer temelinize bohçalama membran izolasyonu yapılacaksa grobetonun yüzeyinin helikopter perdahı ile perdahlanması iyi olacaktır.

Grobeton üzerine membran tarzı yalıtım uygulanacaksa grobeton yüzeyinin minimum pürüzle bitirilmesi gerekir. Pürüzleri minimuma indirmenin yollarından biri grobeton üzerine perdah yapılmasıdır.

Grobetonun türleri hangileridir?

Basınç Dayanımı C 678 (150 dozlu) olan beton.

Basınç Dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan beton.

Basınç Dayanımı C 12/15(250 dozlu) olan beton.

Basınç Dayanımı C 16/20 (BS 16 ) olan beton.

Kaynaklar: emlakansiklopedisi.com, yapigunlugu.blogspot.com.tr/2013/04/grobeton.html

 

Grobeton (Lean Concrete) Nedir?
4.8 (95.56%) 9 oy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here