Ana Sayfa Kütüphane Staj Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Staj Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Reklam-

YAPI STAJI
Yapı Stajı Yeri Seçimi:

1. Mutlaka konut türü veya benzeri betonarme-karkas yapı olmalıdır.

2. İnşaatın her kademesinin görülebileceği şantiyeler tercih edilmelidir.

- Reklam-

3. Özellikle aplikasyon, hafriyat, temel, kolon, kiriş, tabliye, merdiven, kalıp, beton ve demir işleri ile çatı imalatının mutlak bulunması gereklidir. Bunun yanında duvar, sıva, fayans, seramik işleri ve mekanik tesisatlarında staj süresince görülebilecek şantiyeler tercih edilmelidir.

4. Yukarıda belirtilen işlerin görülebileceği özellikle çoklu bloktan oluşan kooperatif yada aynı mütehaitin (yüklenicinin) aynı il içersindeki birden fazla inşaatında staj yapılabilir.

MESLEK STAJI
Meslek Stajı Yeri Seçimi:

1. Mutlaka KONUT DIŞI AYRICALIKLI İMALAT olmalıdır.

2. İnşaatın önemli kademesinin görülebileceği şantiyeler tercih edilmelidir.

3. Özellikle

a. çelik yapılar, çelik konstrüksiyonlar

b. karayolu, demiryolu, metro gibi ulaştırma yapıları

c. içme suyu, kanalizasyon, baraj, bağlama gibi su yapıları

d. Liman inşaatı

e. Büyük prefabrik hangar veya fabrika yapıları tercih edilmelidir.

* YAPI VE MESLEK STAJ DOSYASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İşyeri ve işlevinin detaylı olarak tanıtılması
Staj süresince işyerinde yapılan çalışmaların ve öğrencinin bilfiil yapmış olduğu işlerin staj defterine gün belirtilerek ve konu bütünlüğünü ifade edecek şekilde standart yazı ile işlenmesi
Gerekli fotoğraf, araştırma, hesap ve çizimlerin bulunması
Öğrencilerin okulda görmüş olduğu teorik bilgiler ışığında işyerinde edindiği pratik bilgileri ve çalışmaları yorumlaması,
Yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı her türlü bilgi ve görgülerin değerlendirilmesi.

Öğrencilerin sunmuş oldukları staj raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında İnşaat Mühendisliği Bölümü staj işleri koordinatörlüğü gerekli gördüğü hallerde öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili mülakata çağırabilir. Staj raporları yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, İnşaat Mühendisliği Bölümü staj işleri koordinatörlüğü’nün teklifi ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı’nın görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca tamamen geçersiz sayılır.

BÜRO STAJI
Büro Stajı Yeri Seçimi:

1. Mutlaka en az bir İnşaat Mühendisi bulunan ve proje yapma yetkisi bulunan bürolar olmalıdır.

Büro Stajı Dosyasında Dikkat Edilecek Konular:

1. Önce kullanılacak paket programın (ekran görüntüleriyle birlikte) tanıtımı.

2. Örnek bir projenin statik ve betonarme çözümler ve çıktıları

3. Çizimlerin ölçekli plotter çıktısı (ozalit olmayacak)

Çok büyük projelerde her elemanı temsil edecek biçimde olmak kaydıyla paftaların sayısı azaltılabilir.

Temel: sürekli temel ise bir aksı; radye temel ise tamamı

Kolonlar: Kolon aplikasyon planı tamamı

Kirişler: Bir aks

Döşeme : Bir kat planı

Merdiven: Merdiven planı ve kesiti- kalıp, donatı ve detay planları

4. Metraj hesapları

Beton, kalıp, demir, kazı-dolgu örnekleri mutlak olmak üzere; istenirse duvar, sıva, fayans-seramik ….v.s. metrajları tercihen yapılabilir.

5. Bir projenin talebinin doğduğu andan itibaren iskan ruhsatı alıncaya kadar ki tüm resmi evrak ve yazışmaların anlatımı.

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri (Şubat 2020'ye özel)-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al
MSPROJECT Eğitimi - 50 TL Satın Al
REVIT Eğitimi - 50 TL Satın Al
İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

İnşaat sektörünün bu yıldan beklentisi yükseldi

Hazır beton endeksi 2020 ocak ayı raporuna göre, inşaat sektöründen beklenti, 20 ayın en üst seviyesine yükseldi. Ancak bu beklenti ocak ayında inşaat faaliyetlerine...