Ana Sayfa Kütüphane Kanun & Yönetmelikler Taze Betondan Numune Alınmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

Taze Betondan Numune Alınmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

18.12.2018 tarih 30629 sayılı Resmi Gazetede “4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ”  yayımlandı. Tebliğ yayımlanma tarihinden 7 gün sonra yani 25.12.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bilindiği üzere Beton numunelerinin elektronik olarak denetlenmesi ile ilgili AselsanNET ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak çalışma ile EBİS sistemini pilot bölgelerde hayata geçirmişti. Elektronik beton izleme sistemi (EBİS) ile beton numunesinin takibi, kürleme işlemleri, dayanım testleri doğru bir şekilde raporlanması amaçlanmakta.

Bugün yayımlanan tebliğde aşağıdaki maddeler yer alıyor.

  • Beton Numunesi Alınması, Alınan Numunelerin Kırılması, Beton Kırım Cihazı ve Beton Etiketi
  • Beton kırım cihazı ve el terminaline ilişkin hususlar
  • Etiket talebi ve ücretlere ilişkin hususlar (Etiket fiyatının 8 TL KDV dahil)
  • Belgesi askıya alınan veya iptal edilen laboratuvarlara ilişkin hususlar
  • Laboratuvarın feshi veya belge iptali durumunda beton kırım cihazı, el terminalleri ve beton etiketlerinin durumuna ilişkin hususlar

Çıkarılan tebliğdeki bazı maddeler şöyle:

Beton Numunesi Alınması, Alınan Numunelerin Kırılması, Beton Kırım Cihazı ve Beton Etiketi

Beton numunesi alınması, deneylerin yapılması ve raporlanmasına ilişkin hususlar

MADDE 4 – (1) İlgili yapı denetim kuruluşu tarafından beton dökümü en az bir gün önce ilgili laboratuvarabildirilir.

(2) İlgili standardına uygun olarak alınan her bir taze beton numunesinin içerisine bir adet beton etiketi yerleştirilir.

(3) Laboratuvar personelince yapıya ilişkin bilgiler ile şantiye mahalline dökülen betona ilişkin bilgiler EBİS mobil yazılımına girilir. Beton etiketi yerleştirilmiş numuneler el terminali vasıtası ile okutularak kayıt altına alınır ve yapının konumu doğrulanarak numune alma işlemi tamamlanır. Beton dökümü sırasında ilgili standardına uygun olacak şekilde alınan beton etiketli numuneler EBİS mobil yazılım üzerinden kaydedilir.

(4) Beton dökümü sırasında ilgili denetim elemanı şantiye mahallinde bulunur ve numuneler ilgili denetim elemanı huzurunda deneyi yapacak laboratuvar personeli tarafından alınır. Şantiye mahallinde ilgili denetim elemanınca EBİS mobil yazılımı üzerinden beton dökümünün ve numune alımının kendi huzurunda gerçekleştiğine yönelik onay işlemi gerçekleştirilir.

(5) İlgili standardına uygun olarak emniyetli bir şekilde şantiye mahallinde bekletilen beton etiketli numunelerin şantiye mahallinden çıkarılması sırasındalaboratuvar personelince el terminali ile okutularak EBİS mobil yazılımı üzerinde şantiye çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(6) Laboratuvar personelince laboratuvar ve/veya numune toplama istasyonuna getirilen numuneler, küre tabi tutulmadan önce el terminali ile EBİS mobil yazılımı üzerinden okutulur.

(7) Numuneler, ilgili standardında belirtilen zamanda laboratuvarda yer alan beton kırım cihazında deneye tabi tutularak deney raporu EBİS merkezi izleme yazılımı aracılığıyla ilgili kullanıcı adı ve şifresi ile onaylanır.

(8) Laboratuvar tarafından bu maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına uygun alınan numunelerin içerisinde yer alan beton etiketlerinin herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde, EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa bilgi verilir. Bu durum EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş yetkilisi ile laboratuvar denetim elemanı tarafından tutanak altına alınarak zarar gören etikete ait numune kırılır ve raporlanır.

Beton kırım cihazı ve el terminaline ilişkin hususlar

MADDE 5 – (1) Beton kırım cihazı ve el terminalleri EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa ait olup, bu kuruluş tarafından laboratuvarların kullanımı için laboratuvarın iş yoğunluğu ile orantılı olarak belirlenen adette ücretsiz olarak teslim edilir ve beton kırım cihazının kurulumu ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

(2) Beton kırım cihazlarının kalibrasyonu, sadece EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından yılda en az bir defa ücretsiz olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kalibrasyon kuruluşuna yaptırılır. Beton kırım cihazlarının kalibrasyonun cihazın garanti kapsamı dışında olmamak kaydı ile herhangi bir durumda yeniden yapılmasının gerekmesi halinde bu kalibrasyon sadece EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından ücretsiz yapılır.

(3) Beton kırım cihazı ve el terminallerinin bakım ve garanti kapsamındaki arızaları EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından ücretsiz olarak yapılır. Diğer arızalar ise laboratuvarca karşılanır.

(4) Beton kırım cihazı bakım ve arızaları ile kalibrasyonlarına yetkisi olmayan kişi ve/veya kurum ve kuruluşların müdahalesine izin verilmez. Yetkisiz kişi ve/veya kurum ve/veya kuruluşların müdahalesinden ilgili laboratuvar sorumludur.

Etiket talebi ve ücretlere ilişkin hususlar

MADDE 6 – (1) Beton etiketleri, EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından temin edilir. Etiket bedeli 8 TL (KDV dahil) olup, bu bedel her yıl 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Bakanlıkça ilan edilir.

(2) Beton etiketleri yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS merkezi izleme yazılımı üzerinden paketler halinde talep edilir. Beton etiket bedeli, yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş hesabına yatırıldıktan sonra herhangi bir ilave ücret ödenmeksizin EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından yapı denetim kuruluşunca belirlenen laboratuvara teslim edilir.

beton pres makinesi

(3) Laboratuvara ulaşan beton etiketleri, laboratuvar personeli tarafından EBİS mobil yazılımı üzerinden aktif hale getirilir ve etiket teslim alma işlemi tamamlanır. Aktif hale getirilen bu beton etiketleri ilgili laboratuvaratanımlanmış olduğundan diğer laboratuvarlar tarafından kullanılamaz.

Tüm tebliği okumak için tıklayın (Karşınıza çıkan sayfada Tebliğler başlığının altındaki ilk tebliğ)

EBİS ile ilgili Sanal Şantiyede yer alan bazı dokümanlar aşağıdadır:

Elektronik Beton İzleme Sistemi (Çipli Beton) Nedir?

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

İnci ve Uludağ Sözlük’ün %50’si Ergünkent İnşaat’a Satıldı

Sözlük konseptinin popülerinden olan İnci ve Uludağ Sözlük’ün %50 hissesi, Ergünkent İnşaat tarafından satın alındı. Bursa merkezli bir inşaat firması olan Ergünkent Yönetim Kurulu...