Yüzeysel Temeller

 

Yüzeysel Temeller mümkün olduğu kadar toprak yüzeyine yakın yapılan,ancak yine de don seviyesi altında inşa edilmesi gereken temel türlerindendir. Özellikle sağlam zeminlerde uygulanır.

Yüzeysel temeller 3 gruba ayrılır;

  1. Tekil Temel
  2. Sürekli Temel
  3. Radye-Jeneral Temel

Tekil Temel

Münferit temel de denilen tekil temeller,temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının da az olması durumlarında uygulanır.Betonarme karkas yapıda,yükleri taşıyan kolonların altına tekil sömel olarak yapılırlar.

Genellikle betonarmeden yapılan tekil sömeller;kare ya da dikdörtgen olarak tertip edilirler.Ayrı ayrı çalışmalarından dolayı kaymalarını önlemek üzere 30 x 30, 50 x 50 santimetre gibi en kesitlerdeki bağ kirişleriyle ile birbirlerine bağlanırlar.

TEKİL TEMEL

Sürekli Temel

Bu tür temellere şerit veya mütemadi temelde denilmektedir.Temel zemininin sağlam olduğu yerlerde bina yükünü temel oturumunca zemine aktarmak amacıyla uygulanır. Burada temel duvarı ya da doğrudan temel tabanı üzerine veya temel zemini üzerine dökülen betonarme sömel hatılı ya da taştan yapılan ampatmanlı sömel üzerine oturtulur.

TEK DOĞRULTUDA SÜREKLİ TEMEL

Radye Temel

Zemin emniyet gerilmesini çok düşük olduğu ya da dolgu zeminlerde uygulanan temel türü ”radye- jeneral” diğer ifade ile ”radye temel”dir. Yapıda projelendirilen kolonların sıklığı veya temel duvarlarının birbirlerine yakınlığı da bu temel türünü gerektirebilir. Radye temel zemini tamamen örten ve ters yerleştirilmiş bir plak döşeme şeklinde çalışır. Radye temeller zemin yapısına, bina yüküne ve temel duvarı ya da kolonun açıklıklarına göre aşağıdaki şekillerde inşaat edilirler.

radye temeller

Düz Radye Temel

Genellikle duvar veya kolonlar birbirlerini yakın ve yükleri de az ise temel düz radye şeklinde yapılır

  1. Kirişli Radye Temel:Duvar ya da kolonların aralıkları fazla ise temel kirişli radye olarak yapılır.
  2. Mantar Radye Temel:Yükleme daha geniş bir alana yayarak radye temele aktarmak için yapılır.
  3. Ters Kemer Şeklinde Radye Temel:Zeminden gelen su basıncının ya da bina yükünün fazla olmaması durumunda temel ters kemer şeklinde düzenlenir.
  4. Rijit Temel:Derinliği fazla olan temellerde zemindeki elastiki şişmeleri ve farklı oturmaları temel duvarlarına yanlardan gelecek zemin basınçlarını karşılamak için uygulanır.Betonarmeden ve bir bütün olarak yapılan rijit temel döşeme ,perde duvarı,kolon ve kirişlerden oluşur.

Kaynakça:FIRAT ÜNİVERSİTESİ Temel İnşaatı Dersi Ders notları.

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Temmuz 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Sanal Şantiye’ye özel indirimli Eğitimler – Temmuz 2020

İnşaat mühendisliği, mimarlık ve teknikerlik gibi meslek gruplarına hitap eden, bu aya özel indirimli eğitimler aşağıdadır. Satın al butonuna tıklayarak indirimli fiyatlardan eğitimleri satın...

Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı

Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesi reaktör binasının...

Otopark Yönetmeliği Ertelendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 tarih 31171 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"...

Kanal İstanbul projesi ile ilgili çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı.

Kanal İstanbul Projesi İmar Planlarının 3. Etabı Onaylandı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000...

SON YORUMLAR